Jump to content


Photo

Hebrew translation


 • This topic is locked This topic is locked
6 replies to this topic

#1 EliyahuT

EliyahuT

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 29 posts

Posted 14 August 2009 - 03:37 AM

0=עברית
1=קפוץ למטרה
2=הוסף לרשימת ההתעלמות
3=בדוק כל הפריטים
4=אל תבדוק את כל הפריטים
5=בדוק כל הפריטים מחלון זה
6=אל תבדוק כל הפריטים מחלון זה
7=חלון מידע
8=להרוס מזיקים,בייט אחד בזמן
9=סורק
10=הגנה
11=עידכון
12=הסגר
13=רשימת ההתעלמות
14=הגדרות
15=כלים נוספים
16=אודות
17=Malwarebytes' Anti-Malware סורק מסך הפתיחה
18=ברוכים הבאים לסורק .אנא בחר אפשרות להלן.לפני הפעלת הסריקה,סגור את כל התוכניות עד לסיום הסריקה
19="בחר אפשרות להלן ולאחר מכן לחץ "סרוק
20=בצע סריקה מהירה
21=הסריקה המהירה תשתמש בטכנולוגיית הסריקה המהירה כדי לסרוק את המערכת עבור הסוגים הנפוצים ביותר של תוכנות זדוניות
22=בצע סריקה מלאה
23=הסריקה המלאה תנתח את כל הכוננים הקשיחים שצוינו על ידי המשתמש.זאת הסריקה היסודית ביותר
24=סרוק
25=יציאה
26=הסריקה מתבצעת
27=סורקת כעת את המערכת עם ההגדרות שסופקו. אנא המתן עד שהסריקה תסתיים והתוצאות יוצגו Malwarebytes' Anti-Malware
28=בטל סריקה
29=תוצאות הסריקה
30=להלן רשימה של תוכנות זדוניות שמצא התוכנה במערכת זו.סגור את כל היישומים לפני ההסרה מפני שתוכניות מסוימות עלולות להפסיק לפעול באופן בלתי צפוי
31=הסר נבחרים
32=שמור קובץ יומן
33=תפריט ראשי
34=הגנת מודול Malwarebytes' Anti-Malware
35=ברוכים הבאים להגנת מודול.מודול זה יגן עליך מפני חדירות לפרטיותך במערכת על ידי חסימתם לפני שיוכלו לעשות נזק משמעותי
36=Malwarebytes' Anti-Malware עידכון
37=אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את מסד הנתונים לגרסא האחרונה.Malwarebytes' Anti-Malware ברוכים הבאים למעדכן של
38=:נתוני מאגר מידע נוספים
39=בדוק עדכונים
40=:חדשות אחרונות
41=Malwarebytes' Anti-Malware רשימת ההתעלמות של
42=.להלן רשימה של תוכנות זדוניות שהתוכנה מתעלמת מהם מסריקה והגנת מודול.Malwarebytes' Anti-Malware רשימת ההתעלמות של
43=הסר
44=הסר הכל
45=Malwarebytes' Anti-Malware הסגר
46=להלן רשימה של תוכנות זדוניות שהתוכנה הסגירה אותם מסריקות קודמות.Malwarebytes' Anti-Malware רשימת ההסגר
47=מחק
48=מחק הכל
49=שחזר
50=שחזר הכל
51=Malwarebytes' Anti-Malware הגדרות
52=להלן הגדרות הניתנות לשינוי על ידי המשתמש. פשוט לשנות את ההגדרות והם ייכנסו לתוקף באופן מיידי. הגדרות מסוימות זמינות לגרסה מקצועית בלבד
53=:הגדרות כלליות
54=סגור את דפדפן האינטרנט במהלך ההסרה
55=אוטומטית שמור והצג קבצי יומן לאחר ההסרה
56=כלים אחרים
57=אלו כלים אחרים לבחירה.יצרנו כלים אלה כדי לסייע לך להסיר תוכנות זדוניות במערכת שלך
58='בעת יצירת דוח באג, כלול מידע שנוצר ב 'איסוף מידע
59=דווח על באג
60=דווח על גילוי שקרי
61=איסוף מידע
62=בחר את הכוננים לסריקה
63=.מרכז האיום Malwarebytes' Anti-Malwareדיווח איומים ל
64=התחל סריקה
65=Malwarebytes' Anti-Malwareברוכים הבאים ל
66=אנא המתן בעת סריקת זיכרון המודולים
67=... סורק זיכרון
68=Malwarebytes' Anti-Malware מעדכן
69=?האם אתה בטוח שברצונך להפסיק את הסריקה
70=.נא לבחור פריט
71=:קבצים בהסגר
72=אין פריטים להסרה
73=?המחשב שלך צריך לפעול מחדש כדי להשלים את תהליך ההסרה.האם ברצונך להמשיך
74=האם אתה בטוח שאתה רוצה לשחזר את כל הפריטים בהסגר?דבר זה יכול לגרום זיהום מחדש של המערכת
75=אנא המתן שהסריקה תהיה מוכנה
76=עזרה
77=בחר לפחות כונן אחד
78=הורדת הגרסא האחרונה הושלמה.התוכנה תיסגר כעת ותתקין את הגרסה האחרונה
79=יש לך את הגירסה האחרונה של מסד הנתונים
80=הירשם
81=מסד הנתונים עודכן בהצלחה מגרסא #1 לגרסא #2
82=רכישה
83=(יצירת לחצן ימיני בתפריט כדי לסרוק קבצים בודדים.(תפריט ההקשר
84=:גרסאת מסד הנתונים
85=:טביעות אצבע טעונות
86=# :שגיאה בטעינת הנתונים. שורה
87=:אובייקטים שנסרקו
88=מבצע נוסף וסריקה האוריסטית
89=שורש משתנה ריק נמצא במסד הנתונים.אנא דווח על שגיאה זו
90=:פריטים ברשימת ההתעלמויות
91=(לא נמצאו פריטים זדוניים)
92=:תהליכי זיכרון נגועים
93=:מודולות זיכרון נגועים
94=:מפתחות רישום נגועים
95=:ערכי רישום נגועים
96=:פריטי נתוני רישום נגועים
97=:תייקיות נגועים
98=:קבצים נגועים
99=Regedit הושבת וישפיע על תהליך ההסגר.התוכנה תפעיל כעת את Regedit
100=Winlogon סורק מפתח
101=:תזמון
102=קובץ הרישום נשמר בתייקית הרישומים
103=כבר מופעל Malwarebytes' Anti-Malware
104=?אתה בוחר להתעלם מהאיום.זה יאפשר לאיום לתפקד כרגיל.האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת
105=סריקת ספריות ידועות
106=?מסד הנתונים לא יכול להימצא.האם ברצונך להוריד עידכון מועתק
107=?Malwarebytes' Anti-Malware סריקה מתבצעת. האם אתה בטוח שברצונך לסגור את
108=Malwarebytes' Anti-Malware אירעה שגיאה. אנא דווח את קוד השגיאה הבא לצוות התמיכה של
109=:זמן עבר
110=סוג סריקה: סריקה מלאה
111=סוג סריקה: סריקה מהירה
112=רישום המוצר
113=Malwarebytes' Anti-Malware אנו מודים לך על ההרשמה
114=:אובייקטים נגועים
115=הסריקה הושלמה בהצלחה
116=הסריקה בוטלה. לחץ על 'הצג תוצאות' כדי להציג את כל האובייקטים שנמצאו
117=הסריקה הושלמה בהצלחה. לחץ על 'הצג תוצאות' כדי להציג את כל האובייקטים שנמצאו
118=הצג תוצאות
119='הסריקה בוטלה.לא נמצאו פריטים זדוניים,לחץ על 'תפריט ראשי
120='הסריקה הושלמה בהצלחה.לא נמצאו פריטים זדוניים,לחץ על 'תפריט ראשי
121=אין אפשרות להפעיל סריקה עד להפעלת המערכת מחדש
122=סורק זיכרון לזיהומים פעילים
123=autorun סורק כניסות
124=סורק רישום עבור מפתחות נגועים
125=סריקה לאיתור קבצים נגועים,תייקיות, ואובייקטים שונים
126=:חלון עידכון
127=במהלך אתחול סריקת הזיכרון מצאה התוכנה מודול נגוע
128=?מודול זה כבר הוחדר לתהליך הזיכרון של התוכנה.אי הסרתו עלול לגרום לכשל של מסירים אחרים.האם אתה רוצה להתירו ברגע זה
129=שגיאה קביעת ערך הרישום, התקן מחדש את היישום
130=תמיד לסרוק אובייקטים בזיכרון
131=תמיד לסרוק אובייקטים ברישום
132=תמיד לסרוק קבצי מערכת
133=לא נבחרו פריטים לסריקה.אנא בדוק את ההגדרות הלשוניות ובצע התאמות ראויות
134=מתכונן לסריקה
135=אפשרויות שורת הפקודה
136=ספירת אובייקטים של הרישום לפני הסריקה
137=מבחן הגנה
138=הזן את המזהה להלן
139=הזן את המפתח להלן
140=!מזל טוב, התוכנה עודכנה בהצלחה
141=תמיד סריקה אקסטרה וסריקת אובייקטים האוריסטים
142=iexplore.exe סיום התהליך
143=:מסיר
144=מאמת הסרת תהליכים
145=מאמת הסרה של מודולים
146=מאמת הסרת מפתחות הרישום
147=מאמת הסרה של ערכי רישום
148=מאמת הסרה של רישומי נתוני אובייקטים
149=מאמת הסרת קבצים
150=מאמת הסרת תייקיות
151=כל הפריטים שנבחרו הוסרו בהצלחה
152=פריטים מסוימים לא ניתנו להסרה. לחץ על 'אישור' כדי להפעיל מחדש את המחשב.
153=פריטים מסוימים לא ניתנו להסרה.הרשימה להלן.כל הפריטים שלא היה ניתן להסירם נוספו לרשימת האתחול מחדש.אנא הפעל מחדש את המחשב כעת
154=מסיים:
155=בשל מורכבות זיהום זה,תהליכים מסויימים עלולים להיות מושעים.המערכת תופעל מחדש בסופו של תהליך ההסרה.סגור את כל התוכניות המיותרות עכשיו
156=לחץ על 'כן' כדי להמשיך. לחץ על 'לא' כדי לדלג על ההסרה של זיכרון אובייקטים
157=Malwarebytes' Anti-Malware עדכן
158=מודול הגנה מושבת
159=:לבדד
160=malwarebytes.org מחפש
161=malwarebytes.org מתחבר אל
162=מתחיל עידכון
163=העידכון הושלם בהצלחה
164=העידכון נכשל.וודא שאתה מחובר לאינטרנט וחומת האש מוגדרת לאפשר את התוכנה כדי לגשת לאינטרנט
165=הגנת מודול מופעלת
166=לחץ 'בדוק עדכונים' כדי להוריד את החדשות האחרונות
167=מומלץ להפעיל סריקה מהירה מיד
168=:בדוק אם קיימים עדכונים אוטומטית ב
169=:הפעל סריקה מהירה אוטומטית ב
170=:שפה
171=FileASSASSIN
172=יכול למחוק קבצים נעולים במערכת שלך FileASSASSIN
173=הרץ כלי
174=דיווח על באג
175=לא נבחר קובץ
176=?קובץ זה ימחק לצמיתות. האם אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך
177=הקובץ לא ניתן למחיקה
178=הקובץ נמחק בהצלחה
179=Malwarebytes' סטטיסטיקה אנונימית למרכז האיום של
180=הנתונים שאתה משתמש אינם נתמכים על ידי גירסה. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנית
181=Malwarebytes' Anti-Malware ברוכים הבאים אל
182=זו הפעם הראשונה שאתה מריץ תוכנית זו.תוכנית זו היא חינמית,אולם ייתכן שהינך רוצה לשדרג לגרסא מקצועית הכוללת הגנה בזמן אמת,סריקות ועדכוניים מתוזמנים
183=הקפד לעדכן את התוכנה לפני הפעלת סריקה
184=הזיהום זוהה
185=!אזהרת הגנת מודול Malwarebytes' Anti-Malware
186=זיהה תהליך זדוני שמנסה לפעול אך נחסמו כל ביצועי הניסיונות של תהליך זה. בחר אפשרות להלן Malwarebytes' Anti-Malware
187=:מנסה להפעיל קובץ
188=:זוהו כ
189=:מיקום זיכרון
190=בטל הגנה
191=התעלם
192=סיים
193=פרמטר לא חוקי בשורת פקודה.
194=!הגנת המודול כבר מופעלת
195=פתח
196=?Malwarebytes' Anti-Malware האם אתה בטוח רוצה לבטל את הגנת המודול של
197=?Malwarebytes' Anti-Malware האם אתה בטוח רוצה לסגור את הגנת המודול של
198=:תקלה לביצוע הפעולה הרצויה. קוד שגיאה
199=הבדיקה הסתיימה בהצלחה. הגנת מודול תעבוד כראוי במערכת שלך
200=המבחן נכשל. תוכנית זו עשויה לא לפעול כראוי במערכת שלך
201=!תכונה זו זמינה רק לגרסא הרשומה
202=המזהה או המפתח שהוכנס אינו תקין
203=אנו מודים לך על רכישת התוכנה. לחץ על 'התחל הגנה' כדי להפעיל את מודול ההגנה
204=התחל הגנה
205=Malwarebytes' Anti-Malware
206=הגן על עצמך מפני תוכנות זדוניות על ידי רכישת מודל ההגנה שלנו.לחץ על 'רכישה' כדי לרכוש את המוצר ותקבל את המפתח בתוך דקות
207=השהה סריקה
208=המשך סריקה
209=הסריקה הושהתה,אנא לחץ על 'המשך סריקה' כדי להמשיך
210=:כרגע בסריקה
211=ספק
212=קטגוריה
213=פריטים
214=אחר
215=הפעולה שננקטה
216=תאריך
217=# התייחסות
218=התחל סורק
219=הפעל הגנה
220=הפסק הגנה
221=התחל עם חלונות
222=הגנת המודול מגנה כעת על מחשבך
223=יומן
224=התחל משימות מתוזמנות ממוזער
225=רשימת קבצי יומן Malwarebytes' Anti-Malware
226=להלן תוכל לראות את כל קבצי היומן שנוצרו על ידי תוכנית זו.הם מסודרים בסדר כרונולוגי מהאחרון לראשון
227=Malwarebytes' Anti-Malware סרוק עם
228=זדוני IP חסם בהצלחה גישה ל Malwarebytes' Anti-Malware

Attached Files#2 EliyahuT

EliyahuT

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 29 posts

Posted 15 August 2009 - 08:28 AM

Updated

#3 EliyahuT

EliyahuT

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 29 posts

Posted 19 August 2009 - 07:32 AM

Updated again :(

#4 EliyahuT

EliyahuT

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 29 posts

Posted 19 August 2009 - 12:39 PM

updated

#5 itsho

itsho

  New Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 04 September 2009 - 02:32 AM

Hi there.
I've started to work on Hebrew translation, but as I see now, you already did that. :(

But, your translation sometimes ignores the RTL and LTR problems that we have in Hebrew, :(
so, if you want, you can use some of my translated phrases.

All the best,
Itsho

Attached Files#6 EliyahuT

EliyahuT

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 29 posts

Posted 14 September 2009 - 09:46 AM

Updated + Fix!

please add this fix hebrew translation to next version!

thank you

#7 RubbeR DuckY

RubbeR DuckY

  Marcin

 • Root Admin
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4,148 posts
 • Gender:Male

Posted 16 September 2009 - 05:18 PM

Downloaded the attachment and added it to new version, thanks.
Marcin Kleczynski
Chief Executive OfficerFollow us: Twitter, Become a fan: Facebook
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users