Jump to content


Photo

Swedish translation


 • This topic is locked This topic is locked
4 replies to this topic

#1 Cynthia

Cynthia

  New Member

 • Members
 • Pip
 • 20 posts
 • Gender:Female
 • Location:Sweden

Posted 17 February 2008 - 04:45 AM

0=Svenska
1=Hoppa till plats
2=Lägg till i ignoreralistan
3=Markera alla poster
4=Avmarkera alla poster
5=Markera alla poster från den här leverantören
6=Avmarkera alla poster från den här leverantören
7=Säljarinformation
8=Oskadliggör sabotageprogram, en byte i taget.
9=Skanner
10=Skydd
11=Uppdatera
12=Karantän
13=Ignoreralista
14=Inställningar
15=Fler verktyg
16=Om
17=Skannerns välkomstbild för Malwarebytes' Anti-Malware
18=Välkommen till skannern för Malwarebytes' Anti-Malware. Vänligen välj ett alternativ nedan. Innan du kör en skanning, stäng ner alla aktiva program för att försäkra dig om en effektiv körning.
19=Välj ett av skanningsalternativen nedan och klicka sedan på 'Skanna'.
20=Utför snabb skanning
21=Den snabba skanningen kommer att använda Malwarebytes' snabbskanningsteknologi för att skanna ditt system efter de vanligaste typerna av sabotageprogram.
22=Utför fullständig skanning
23=Den fullständiga skanningen kommer att analysera alla hårddiskar som har angetts av användaren. Detta är den mest grundliga skanningen som är tillgänglig i Malwarebytes' Anti-Malware.
24=Skanna
25=Avsluta
26=Skanning pågår
27=Malwarebytes' Anti-Malware skannar nu ditt system baserat på angivna inställningar. Vänligen vänta tills dess att skanningen är färdig och resultaten visas.
28=Avbryt skanning
29=Skanningsresultat
30=Nedan är en lista med sabotageprogram som Malwarebytes' Anti-Malware hittade i det här systemet. Stäng ner alla program före borttagningen eftersom under borttagningen så kan vissa program avslutas oväntat.
31=Ta bort markerade
32=Spara loggfilen
33=Huvudmeny
34=Skyddsmodul för Malwarebytes' Anti-Malware
35=Välkommen till skyddsmodulen för Malwarebytes' Anti-Malware. Den här modulen kommer att skydda dig från systemintrång genom att blockera dem innan de kan göra någon allvarlig skada.
36=Uppdaterare för Malwarebytes' Anti-Malware
37=Välkommen till uppdateraren för Malwarebytes' Anti-Malware. Den här tillåter dig att uppdatera dina nuvarande definitioner till den senaste versionen.
38=Nuvarande databasinformation:
39=Sök efter uppdateringar
40=Senaste nytt:
41=Ignoreralista för Malwarebytes' Anti-Malware
42=Det här är ignoreralistan för Malwarebytes' Anti-Malware. Nedan finns den lista med de sabotageprogram som Malwarebytes' Anti-Malware har instruerats att bortse ifrån vid skanningar och i skyddsmodulupptäckt.
43=Ta bort
44=Ta bort allt
45=Karantän för Malwarebytes' Anti-Malware
46=Det här är karantänen för Malwarebytes' Anti-Malware. Nedan finns listan med de sabotageprogram som Malwarebytes' Anti-Malware har placerat i karantän efter tidigare skanningar.
47=Radera
48=Radera allt
49=Ångra
50=Ångra allt
51=Inställningar för Malwarebytes' Anti-Malware
52=Nedan finns de inställningar för Malwarebytes' Anti-Malware som kan ändras av användaren. Ändrade inställningarna kommer att träda i kraft med en gång. Vissa inställningar är bara tillgängliga i den professionella versionen.
53=Allmänna inställningar:
54=Avsluta Internet Explorer innan borttagning.
55=Automatiskt spara och visa loggfilen efter borttagning.
56=Övriga verktyg
57=Det här är den övriga verktygssektionen. Vi skapade de här verktygen för att hjälpa dig att ta bort sabotageprogram från ditt system.
58=När buggrapport skapas, inkludera information skapad med 'Samla information'.
59=Rapportera bugg
60=Rapportera falska larm
61=Samla information
62=Välj enhet(er) att skanna.
63=Rapporterar hot till Malwarebytes' Anti-Malwares hotcentral.
64=Starta skanning
65=Välkommen till Malwarebytes' Anti-Malware
66=Vänligen vänta tills dess att minnesmodulerna har skannats.
67=Skannar minne ...
68=Uppdaterar Malwarebytes' Anti-Malware
69=Är du säker på att du vill avbryta skanningen?
70=Vänligen välj en post.
71=Objekt i karantän:
72=Inga poster kvar att ta bort.
73=Din dator behöver startas om för att avsluta borttagningsprocessen. Vill du fortsätta?
74=Är du säker på att du vill återställa alla poster som ligger i karantän? Detta kan orsaka återinfektioner i systemet.
75=Vänligen vänta medan skanningen förbereds.
76=Hjälp
77=Välj minst en enhet.
78=Den senaste versionen av Malwarebytes' Anti-Malware har laddats ner. Malwarebytes' Anti-Malware kommer nu att stängas ned för att installera den senaste versionen.
79=Du har den senaste databasversionen.
80=Registrera
81=Databasen uppdaterades utan problem från version #1 till version #2.
82=Köp
83=Skapa högerklickningsmeny för att skanna filer (snabbvalsmeny).
84=Databasversion:
85=Antal laddade fingeravtryck:
86=Fel vid laddandet av databasen. Rad: #
87=Antal skannade objekt:
88=Utför fördjupad och heuristisk skanning.
89=Tom ROOT variabel hittad i databasen. Vänligen rapportera det här felet.
90=Objekt i ignoreralistan:
91=(Inga illasinnade poster hittades)
92=Infekterade minnesprocesser:
93=Infekterade minnesmoduler:
94=Infekterade registernycklar:
95=Infekterade registervärden:
96=Infekterade registerdataposter:
97=Infekterade mappar:
98=Infekterade filer:
99=Regedit har avaktiverats och kommer att påverka karantänprocessen. Malwarebytes' Anti-Malware kommer nu att aktivera Regedit.
100=Skannar Winlogon nyckel.
101=Schemaläggning:
102=En loggfil sparades till loggmappen.
103=Malwarebytes' Anti-Malware körs redan.
104=Du väljer att ignorera det här hotet. Det här kommer att tillåta hotet att köras normalt. Är du säker på att du vill göra det här?
105=Skannar kända mappar.
106=Databasen kunde inte hittas. Skulle du vilja ladda ner en uppdaterad kopia?
107=En skanning körs. Är du säker på att du vill stänga ner Malwarebytes' Anti-Malware?
108=Ett fel inträffade. Vänligen rapportera följande felkod till Malwarebytes' Anti-Malware supportteam.
109=Förfluten tid:
110=Skanningstyp: Fullständig skanning
111=Skanningstyp: Snabb skanning
112=Registrera produkt
113=Tack för att du registrerar Malwarebytes' Anti-Malware.
114=Antal infekterade objekt:
115=Skanningen har slutförts utan problem.
116=Skanningen avbröts. Klicka på 'Visa resultat' för att visa alla hittade objekt.
117=Skanningen slutfördes utan problem. Klicka på 'Visa resultat' för att visa alla hittade objekt.
118=Visa resultat
119=Skanningen avbröts. Inga illasinnade poster hittades, klicka på 'Huvudmeny'.
120=Skanningen genomfördes utan problem. Inga illasinnade poster hittades, klicka på 'Huvudmeny'.
121=Kan inte köra en skanning förrän systemet har återstartats.
122=Skannar minnet efter aktiva infektioner.
123=Skannar autorun poster.
124=Skannar registret efter infekterade nycklar.
125=Skannar efter infekterade filer, mappar och diverse objekt.
126=Alternativa platser:
127=Under en minnesskanning vid uppstart så hittade Malwarebytes' Anti-Malware en infekterad modul.
128=Den här modulen har blivit införd i processminnet av Malwarebytes' Anti-Malware. Att inte ta bort den kan resultera i problem vid andra borttagningar. Vill du låsa upp den nu?
129=Fel vid fastställande av registervärde, vänligen återinstallera programmet.
130=Skanna alltid minnesobjekt.
131=Skanna alltid registerobjekt.
132=Skanna alltid filsystem.
133=Det fanns inga valda poster att skanna. Vänligen kontrollera inställningsfliken och gör lämpliga ändringar.
134=Förbereder skanning.
135=Möjligt kommandoradsalternativ
136=Räknar registerobjekt före skanning.
137=Testa skyddet
138=Ange ID:
139=Ange NYCKEL:
140=Gratulerar, Malwarebytes' Anti-Malware uppdaterades utan problem!
141=Skanna alltid objekt fördjupat och heuristiskt.
142=Avslutar iexplore.exe processen.
143=Tar bort:
144=Verifierar borttagning av processer.
145=Verifierar borttagning av moduler.
146=Verifierar borttagning av registernycklar.
147=Verifierar borttagning av registervärden.
148=Verifierar borttagning av registerdataobjekt.
149=Verifierar borttagning av filer.
150=Verifierar borttagning av mappar.
151=Alla markerade poster togs bort utan problem.
152=Vissa poster kunde inte tas bort. Klicka på 'OK' för att starta om din dator.
153=Vissa poster kunde inte tas bort! De första är listade nedan. Alla poster som inte kunde tas bort har lagts till i listan ”radera vid omstart”. Vänligen starta om din dator nu.
154=Avslutar:
155=På grund av komplexiteten av den här infektionen, så kan vissa processer bli avbrutna. En omstart av systemet kommer att ske i slutet av borttagningsprocessen. Stäng ner alla onödiga program nu.
156=Klicka på 'Ja' för att fortsätta. Klicka på 'Nej' för att hoppa över borttagning av minnesobjekt.
157=Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
158=Skyddsmodulen är inaktiverad.
159=Lägg i karantän:
160=Söker efter malwarebytes.org.
161=Ansluter till malwarebytes.org.
162=Startar uppdatering.
163=Uppdateringen genomfördes utan problem.
164=Uppdateringen misslyckades. Kontrollera att du är ansluten till internet och att din brandvägg är inställd att tillåta Malwarebytes' Anti-Malware att få åtkomst till internet.
165=Skyddsmodulen är aktiverad.
166=Välj 'Sök efter uppdateringar' för att ladda ner de senaste nyheterna.
167=Det är rekommenderat att du kör en snabb skanning omedelbart.
168=Sök automatiskt efter uppdateringar vid:
169=Kör automatiskt en snabb skanning vid:
170=Språk:
171=FilLÖNNMÖRDAREN
172=FilLÖNMÖRDAREN kan radera låsta filer i ditt system.
173=Kör verktyg
174=Buggrapportering
175=Ingen fil valdes.
176=Den här filen kommer att bli permanent raderad. Är du säker på att du vill fortsätta?
177=Filen kunde inte raderas.
178=Filen raderades utan problem.
179=Rapportera anonymt statistik till Malwarebytes' hotcentral.
180=Databasen som du använder stöds inte av den här versionen av Malwarebytes' Anti-Malware. Ladda ner den senaste versionen av programmet.
181=Välkommen till Malwarebytes' Anti-Malware
182=Det här är första gången som du använder det detta program. Det här programmet är ett GRATISPROGRAM, men du kan uppgradera till den professionella versionen som innehåller realtidsskydd, schemalagd skanning och uppdatering.
183=Försäkra dig om att uppdatera det här programmet innan du gör en skanning.
184=Infektion upptäckt
185=Skyddsmodulvarning för Malwarebytes' Anti-Malware!
186=Malwarebytes' Anti-Malware har upptäckt en illasinnad process som försöker att starta och har blockerat alla körningsförsök från den här processen. Välj ett av alternativen nedan.
187=Fil som försöker att startas:
188=Upptäckt som:
189=Minnesplats:
190=Avaktivera skydd
191=Ignorera
192=Avsluta
193=Ogiltig kommandoradsparameter.
194=Skyddsmodulen för Malwarebytes' Anti-Malware körs redan!
195=Öppna
196=Är du säker på att du vill inaktivera skyddsmodulen för Malwarebytes' Anti-Malware?
197=Är du säker på att du vill stänga skyddsmodulen för Malwarebytes' Anti-Malware?
198=Misslyckades med att genomföra önskad åtgärd. Felkod:
199=Testet slutfördes utan problem. Den här skyddsmodulen kommer att fungera på ditt system utan problem.
200=Testet misslyckades. Det här programmet kanske inte kommer att fungera på ditt system utan problem.
201=Den här funktionen är bara tillgänglig i den registrerade versionen!
202=Angiven ID eller Nyckel var ogiltig.
203=Tack för att du köpte Malwarebytes' Anti-Malware. Klicka på 'Starta skydd' för att aktivera skyddsmodulen.
204=Starta skydd
205=Malwarebytes' Anti-Malware
206=Skydda dig själv från sabotageprogram genom att köpa vår kraftfulla skyddsmodul. Klicka på 'Köp' nedan för att köpa produkten och få din licensnyckel på bara några minuter.
207=Pausa skanning
208=Fortsätt skanning
209=Skanningen har pausats, vänligen klicka på 'Fortsätt skanning' för att fortsätta.
210=Skannar:
211=Leverantör
212=Kategori
213=Objekt
214=Annan
215=Åtgärd vidtagen
216=Datum
217=Referens #
218=Starta skanning
219=Aktivera skydd
220=Avaktivera skydd
221=Starta med Windows
222=Skyddsmodulen för Malwarebytes' Anti-Malware skyddar nu din dator.
223=Loggar
224=Starta schemalagda uppgifter minimerat.
225=Loggfiler för Malwarebytes' Anti-Malware
226=Nedan kan du se alla de loggfiler som Malwarebytes' Anti-Malware har skapat. De är i kronologisk ordning med den senaste loggfilen sist.
227=Skanna med Malwarebytes' Anti-Malware
Posted Image

Posted Image

#2 Cynthia

Cynthia

  New Member

 • Members
 • Pip
 • 20 posts
 • Gender:Female
 • Location:Sweden

Posted 05 March 2008 - 02:47 PM

Updated: 2008-03-05 :)
Posted Image

Posted Image

#3 Cecilia

Cecilia

  New Member

 • Translators
 • Pip
 • 24 posts
 • Gender:Female
 • Location:Sweden

Posted 26 October 2008 - 10:08 AM

The translation of number 8 seems a bit strange :) , maybe just misspelled, but in Swedish the word "byte" and not "byt" is used for the English word "byte".
http://sv.wikipedia....ki/Byte_(enhet)

#4 Cynthia

Cynthia

  New Member

 • Members
 • Pip
 • 20 posts
 • Gender:Female
 • Location:Sweden

Posted 07 November 2008 - 03:03 PM

Hi Cecilia! ;)

Yes, you are right.

This is now the correct string:

8=Oskadliggör sabotageprogram, en byte i taget.


Posted Image

Posted Image

#5 RubbeR DuckY

RubbeR DuckY

  Marcin

 • Root Admin
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4,148 posts
 • Gender:Male

Posted 09 November 2008 - 05:19 PM

Fixed, thanks to both of you ;).
Marcin Kleczynski
Chief Executive OfficerFollow us: Twitter, Become a fan: Facebook
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users