Jump to content


Photo

Swedish Translation


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Cynthia

Cynthia

    New Member

  • Members
  • Pip
  • 20 posts
  • Gender:Female
  • Location:Sweden

Posted 19 February 2010 - 12:44 AM

0=Svenska
1=Malwarebytes' Anti-Malware
2=Lägg till i ignoreralistan
3=Hoppa till plats
4=Markera alla poster
5=Avmarkera alla poster
6=Markera alla poster från den här utfärdaren
7=Avmarkera alla poster från den här utfärdaren
8=Utfärdarinformation
9=Skanner
10=Skydd
11=Uppdatera
12=Karantän
13=Loggar
14=Ignoreralista
15=Inställningar
16=Fler verktyg
17=Om
18=Skannern kan hitta och ta bort illasinnade program som finns i ditt system. Vänligen välj en skanningstyp och klicka på 'Skanna'. Vänligen avsluta alla onödiga program för att förbättra skanningsprestandan.
19=Nedan finns en lista på illasinnade program som har hittats i ditt system. Avsluta alla onödiga program för att garantera en lyckad hotborttagning.
20=Skyddsmodulen skyddar dig från illasinnade hot innan de kan skada ditt system.
21=Uppdateraren tillåter dig att uppdatera programmet och databasen till den senaste versionen.
22=Karantänen innehåller alla tidigare hittade och borttagna hot. För att permanent radera hot, använd alternativen nedan.
23=Loggfilslistan innehåller loggar från både skanner- och skyddsmodulen. Dubbelklicka på en loggfil för att öppna den.
24=Ignoreralistan innehåller poster som både skanner- och skyddsmodulen kommer att ignorera.
25=Inställningarna nedan kan användas för att anpassa funktionerna i Malwarebytes' Anti-Malware.
26=Nedan finns ytterligare verktyg som är inkluderade med det här programmet.
27=Avsluta
28=Köp
29=Registrera
30=Vänligen välj en skanningstyp nedan.
31=Utför snabbskanning
32=Utför fullständig skanning
33=En snabbskanning använder vår unika snabbskanningsteknologi för att skanna ditt system efter illasinnade program.
34=En fullständig skanning kommer att skanna alla filer i de valda enheterna. En snabbskanning är rekommenderad i de flesta fall.
35=Skanna
36=Antal skannade objekt:
37=Antal infekterade objekt:
38=Skanningstyp:
39=Snabb
40=Fullständig
41=Blixt
42=Snabbskanning
43=Fullständig skanning
44=Blixtskanning
45=Förfluten tid:
46=Skannar nu:
47=Pausa skanningen
48=Återuppta skanningen
49=Avbryt skanningen
50=Skanningen har pausats.
51=Visa resultat
52=Ta bort valda
53=Ignorera
54=Spara loggen
55=Huvudmeny
56=Datum
57=Utfärdare
58=Kategori
59=Post
60=Övrigt
61=Åtgärd vidtagen
62=Referensnummer
63=Tack för ditt köp. Du kan aktivera skyddsmodulen nedan.
64=Aktivera skyddsmodulen.
65=Starta skyddsmodulen när Windows startar.
66=Starta blockering av filkörning när skyddsmodulen startar.
67=Starta blockering av illasinnade webbplatser när skyddsmodulen startar.
68=Visa en ballong med verktygstips när en illasinnad webbplats är blockerad.
69=Schemaläggare
70=Köp vår kraftfulla skyddsmodul för att aktivt skydda ditt system från illasinnade program.
71=Nuvarande databasinformation:
72=Databasversion:
73=Antal laddade fingeravtryck:
74=Sök efter uppdateringar
75=Senaste nytt:
76=Totala antalet poster:
77=Radera
78=Radera alla
79=Återställ
80=Återställ alla
81=Öppna
82=Avsluta Internet Explorer när hot tas bort.
83=Rapportera anonymt statistik till Malwarebytes' hotcentral.
84=Skapa Windows högerklicksmeny (snabbvalsmeny).
85=Spara loggfilen automatiskt när skanningen är klar.
86=Öppna loggfilen automatiskt när den har sparats.
87=Skanna minnesobjekt.
88=Skanna registerobjekt.
89=Skanna filsystemsobjekt.
90=Skanna kompletterande objekt med heuristik.
91=Aktivera avancerad heuristikmotor.
92=Skanna efter möjligen oönskad program (PUP).
93=Skanna efter möjligen oönskade ändringar (PUM).
94=Skanna efter möjligen oönskade fildelningsprogram (P2P).
95=Språk:
96=Buggrapportering
97=Samla in information
98=FileASSASSIN kan hjälpa till att radera låsta filer.
99=Kör verktyg
100=Hjälp
101=Rapportera falska larm
102=Den här filen kommer att bli permanent raderad. Är du säker på att du vill fortsätta?
103=Filen kunde inte raderas.
104=Filen raderades utan problem.
105=Registrera produkten
106=Ange din produkt ID nedan:
107=Ange din produktnyckel nedan:
108=Du har angett felaktig licensinformation.
109=Tack för att du registrerade Malwarebytes' Anti-Malware.
110=Uppdaterar Malwarebytes' Anti-Malware
111=Ansluter till servern.
112=Du har den senaste databasversionen.
113=Den senaste versionen av Malwarebytes' Anti-Malware har laddats ner. Malwarebytes' Anti-Malware kommer nu att avslutas för att installera den senaste versionen.
114=Databasen uppdaterades utan problem från version #1 till version #2.
115=Välj enhet(er) att skanna.
116=Enheter
117=Är du säker på att du vill avbryta skanningen?
118=Vänligen välj en post.
119=Inga poster kvar att ta bort.
120=Förbereder skanning av systemet.
121=En skanning körs just nu. Är du säker på att du vill avsluta Malwarebytes' Anti-Malware?
122=Är du säker på att du vill återställa alla poster som ligger i karantänen?
123=Ett fel har inträffat. Vänligen rapportera felkoden till vårt supportteam.
124=Databasen kunde inte hittas. Vill du ladda ner en ny kopia?
125=Den nuvarande databasen stöds inte av den här versionen av Malwarebytes' Anti-Malware. Vänligen ladda ner den senaste versionen av programmet.
126=(Inga illasinnade poster hittades)
127=Infekterade minnesprocesser:
128=Infekterade minnesmoduler:
129=Infekterade registernycklar:
130=Infekterade registervärden:
131=Infekterade registerdataposter:
132=Infekterade mappar:
133=Infekterade filer:
134=En loggfil sparades till loggmappen.
135=Lägger i karantän:
136=Tar bort:
137=Kontrollerar om alla poster togs bort korrekt.
138=Alla valda poster har tagits bort utan problem.
139=Vissa poster kunde inte tas bort.
140=Din dator behöver startas om för att slutföra borttagningsprocessen. Vill du starta om datorn nu?
141=Räknar registerobjekt innan skanningen.
142=Malwarebytes' Anti-Malware körs redan.
143=Malwarebytes' Anti-Malware skyddsmodul körs redan.
144=Skannar kompletterande poster i ditt system.
145=Skannar minnesobjekt efter infektioner.
146=Skannar automatiskt startade objekt efter infektioner.
147=Skannar registerobjekt efter infektioner.
148=Skannar filsystemobjekt efter infektioner.
149=Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
150=Skanningen avbröts.
151=Skanningen slutfördes utan problem.
152=Klicka på 'Visa resultat' för att visa alla infekterade objekt.
153=Inga illasinnade poster hittades.
154=Malwarebytes' Anti-Malware har upptäckt ett startförsök av en illasinnad process och har blockerat körningsförsöket. Vänligen välj ett alternativ nedan.
155=Aktivera skydd
156=Avaktivera skydd
157=Är du säker på att du vill avaktivera Malwarebytes' Anti-Malware skyddsmodul?
158=Är du säker på att du vill avsluta Malwarebytes' Anti-Malware skyddsmodul?
159=Misslyckades med att utföra önskad åtgärd. Felkod:
160=Starta skannern
161=Malwarebytes' Anti-Malware skyddar nu aktivt ditt system.
162=Har framgångsrikt blockerat åtkomsten till en möjligen illasinnad webbplats:
163=Schemaläggare
164=Lägg till
165=Realtid
166=Varje timme
167=Varje dag
168=Varje vecka
169=Varje månad
170=En gång
171=Vid omstart
172=Intervall:
173=Upprepa varje:
174=Spara
175=Tid:
176=Utför schemalagd skanning tyst från systemkontot.
177=Väck upp datorn från viloläge för att utföra uppgiften.
178=Avsluta programmet när skanningen har genomförts utan problem.
179=Ta bort och lägg alla hot i karantänen automatiskt.
180=Spara loggfilen oavsett användarinställningar.
181=Starta om datorn om det behövs för borttagning av hot.
182=Visa ballong med verktygstips efter lyckad uppdatering.
183=Kör blixtskanning efter lyckad uppdatering.
184=Typ:
185=Parametrar
186=Stäng
187=Startar:
188=Ändra
189=Sparad
190=Återuppta om missad med:
191=sekund(er)
192=minut(er)
193=timme(ar)
194=dag(ar)
195=vecka(or)
196=månad(er)
197=Malwarebytes' Anti-Malware skannar nu ditt system. Vänligen vänta tills skanningen är färdig.
198=Allmänna inställningar
199=Skanningsinställningar
200=Uppdateringsinställningar
201=Använd en proxyserver för att ladda ner uppdateringar.
202=Proxyserver:
203=Port:
204=Använd inloggning.
205=Användarnamn:
206=Lösenord:
207=Utför blixtskanning
208=En blixtskanning kommer att analysera minnet och automatiskt startade objekt. Den är bara tillgänglig för våra licensierade användare.
209=Den här funktionen är bara tillgänglig i den fulla versionen.
210=Ångra
211=Starta när Windows startar
212=Blockering av internetsajter
213=Lägg till i ignoreralistan
214=Skanna med Malwarebytes' Anti-Malware
215=Ladda ner och installera tillgängliga programuppdateringar.
216=Dina skanningsresultat kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta?
217=Laddar ner:

Attached File  swedish.zip   3.22KB   60 downloads
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users